Ontheffingen

Om te mogen parkeren daar waar je normaal gesproken niet mag parkeren kan een ontheffing worden aangevraagd. Er zijn twee soorten beschikbaar; tijdelijke (werk)ontheffing per dag en een jaarontheffing. Een aanvraag dient u te motiveren en zal in samenspraak met de wegbeheerder en de parkeercontrole worden toegekend. Een aanvraag moet u minimaal 3 werkdagen vooraf indienen.

Tijdelijke (werk)ontheffing 

Er zijn diverse werkzaamheden waarvoor u een tijdelijke werkontheffing kunt aanvragen. Een tijdelijke werkontheffing wordt alleen toegekend als u het voertuig, voor het uitvoeren van werkzaamheden, in de directe omgeving van de werklocatie moet worden geparkeerd, op een plaats waar een parkeerverbod is. Kortom: U hebt uw voertuig nodig voor het correct uitvoeren van uw werkzaamheden. 

Voorbeelden van werkzaamheden waarbij een werkontheffing nodig kan zijn:

 • wegbeheer en -onderhoud
 • bouw- of installatiewerkzaamheden
 • reparaties

Verder kan een tijdelijke ontheffing worden aangevraagd voor de volgende situaties:

 • trouw- of rouwstoeten
 • verhuizingen
 • soortgelijke activiteiten

Jaarontheffing Kernwinkelgebied

De jaarontheffing voor toegang tot het afgesloten Kernwinkelgebied kan aangevraagd worden door:

 • Bewoners, bedrijven of instellingen, die een eigen parkeergelegenheid hebben die uitsluitend via het kernwinkelgebied te bereiken is. 
 • Huisartsen die patiĆ«nten hebben binnen het reguleringsgebied kunnen naast hun hulpverlenersvergunning ook een ontheffing voor toegang tot het kernwinkelgebied aanvragen.
 • Onderhoudsbedrijven die hun werkzaamheden niet tijdens de venstertijden kunnen uitvoeren. Daarbij moet wel aangetoond worden dat er regelmatig in het KWG gewerkt wordt.
 • Goederenvervoerders die hun goederen af moeten leveren in dit gebied. U moet aantonen dat het bezorgen niet tijdens de venstertijden kan en dat de goederen niet op een andere manier kunnen worden afgeleverd of afgehaald. 

Aanvragen

 • Vraag de ontheffing minimaal 3 werkdagen vooraf aan, aangezien uw aanvraag ter beoordeling moet worden voorgelegd aan de wegbeheerder.
 • U betaalt administratiekosten, ook bij een afwijzing worden deze kosten in rekening gebracht. Check daarom vooraf onderstaande tips.
 • Bij toekenning ontvangt u de ontheffing per mail, plaats deze achter de voorruit van uw auto. 

Tips: Check vooraf (voordat u betaalt) of u in aanmerking komt voor een tijdelijke ontheffing:
- Kunt u gebruik maken van parkeerplaatsen voor betaald parkeren of vergunning parkeren? Vraag dan een werkparkeervergunning aan.
- Is het mogelijk om uw werkmaterialen op de locatie te laden en lossen en ergens anders te parkeren? Vraag dan een werkparkeervergunning aan.
- Is het mogelijk om uw werk op een tijdstip in te plannen dat u gebruik kunt maken van de laad- en lostijden van het afgesloten kernwinkelgebied? Dan komt u niet in aanmerking voor een ontheffing.


Aanvraagformulieren:

Tarieven

Kijk hier voor de actuele tarieven.