Ontheffingen

Om te mogen parkeren daar waar je normaal gesproken niet mag parkeren kan een ontheffing worden aangevraagd. Er zijn twee soorten beschikbaar; tijdelijke (werk)ontheffing per dag en een jaarontheffing. Een aanvraag dient u te motiveren en zal in samenspraak met de wegbeheerder en de parkeercontrole worden toegekend. Een aanvraag moet u minimaal 3 werkdagen vooraf indienen.

Algemeen

Tijdelijke (werk)ontheffing 
Onderstaand vindt u diverse werkzaamheden waarvoor u een tijdelijke werkontheffing kunt aanvragen. Een tijdelijke werkontheffing wordt alleen toegekend als u het voertuig, voor het uitvoeren van werkzaamheden, in de onmiddellijke omgeving van de werklocatie moet worden geparkeerd, op een plaats waar een parkeerverbod is. Kortom: U hebt uw voertuig nodig voor het correct uitvoeren van uw werkzaamheden. 

Voorbeelden van werkzaamheden waarbij een werkontheffing nodig kan zijn:

  • wegbeheer en -onderhoud
  • bouw- of installatiewerkzaamheden
  • reparaties

Verder kan een tijdelijke ontheffing worden aangevraagd voor de volgende situaties:

  • trouw- of rouwstoeten
  • verhuizingen
  • soortgelijke activiteiten

Jaarontheffing - Bewoners, bedrijven of instellingen
Bewoners, bedrijven of instellingen, die een eigen parkeergelegenheid hebben die uitsluitend via het kernwinkelgebied te bereiken is, kunnen jaarlijks een nieuwe permanente jaarontheffing aanvragen. Huisartsen die patiënten hebben binnen het reguleringsgebied kunnen een hulpverlenersvergunning aanvragen. Hiermee kunnen zij parkeren op vergunninghoudersplaatsen.

 

Aanvragen

  • Vraag het minimaal 3 werkdagen vooraf aan, aangezien uw aanvraag ter beoordeling moet worden voorgelegd aan de wegbeheerder.
  • U betaalt administratiekosten, ook bij een afwijzing worden deze kosten in rekening gebracht. Check daarom vooraf onderstaande tips.
  • Bij toekenning ontvangt u de ontheffing per mail, plaats deze achter de voorruit van uw auto. 

Tips: Check vooraf (voordat u betaalt) of u in aanmerking komt voor een tijdelijke ontheffing. Ook bij een negatief advies betaalt u de administratiekosten:

- Kunt u gebruik maken van parkeerplaatsen voor betaald parkeren of vergunning parkeren? Vraag dan een barcodedagvergunning aan.
- Is het mogelijk om uw werkmaterialen op de locatie te laden en lossen en ergens anders te parkeren? Vraag dan een barcodedagvergunning aan.
- Is het mogelijk om uw werk op een tijdstip in te plannen dat u gebruik kunt maken van de laad- en lostijden van het afgesloten kernwinkelgebied? Dan komt u niet in aanmerking voor een ontheffing.


Vraag hier uw ontheffing aan:

Tarieven

Kijk hier voor de actuele tarieven.