Ontheffingen

Om te mogen parkeren daar waar je normaal gesproken niet mag parkeren kan een ontheffing worden aangevraagd. Er zijn twee soorten beschikbaar; tijdelijke (werk)ontheffing per dag en een jaarontheffing. Een aanvraag voor ontheffing dient u te motiveren en zal in samenspraak met de wegbeheerder en de parkeercontrole worden toegekend of niet. U dient een aanvraag minimaal 3 werkdagen vooraf in te dienen.

Algemeen

Tijdelijke (werk)ontheffing 
Onderstaand vindt u diverse werkzaamheden waarvoor u een tijdelijke werkontheffing kunt aanvragen. Een tijdelijke werkontheffing wordt alleen toegekend als u het voertuig, voor het uitvoeren van werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van de betreffende locatie op plaatsen waarvoor een parkeerverbod is ingesteld, moet worden geparkeerd. Kortom: U hebt uw voertuig nodig voor het correct uitvoeren van uw werkzaamheden. 

Voorbeelden van situaties waarin u voor een tijdelijke werkontheffing in aanmerking kunt komen zijn:

  • wegbeheer en -onderhoud
  • bouw- of installatiewerkzaamheden
  • reparaties

Verder kan een tijdelijke ontheffing worden aangevraagd voor de volgende situaties.

  • trouw- of rouwstoeten
  • verhuizingen
  • soortgelijke activiteiten

Jaarontheffing - Bewoners, bedrijven of instellingen
Bewoners, bedrijven of instellingen, die een eigen parkeergelegenheid hebben die uitsluitend via het kernwinkelgebied te bereiken is, kunnen jaarlijks een nieuwe permanente jaarontheffing aanvragen. Huisartsen die patiënten hebben binnen het reguleringsgebied kunnen een hulpverlenersvergunning aanvragen. Hiermee kunnen zij parkeren op vergunninghoudersplaatsen. 

Aanvragen

Een ontheffing kan op diverse manieren aangevraagd worden. Dit kunt u digitaal aanvragen via de online formulieren:

of u kunt tijdens openingstijden langskomen bij onze servicebalie.

Let op! U dient een aanvraag minimaal 3 werkdagen vooraf in te dienen, aangezien uw aanvraag ter beoordeling moet worden voorgelegd aan de wegbeheerder. Als de ontheffing verleend wordt, dient u deze af te halen bij de balie van ParkeerService in Amersfoort. Wanneer een ontheffing niet wordt afgehaald of geen doorgang kan vinden, worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.

Tarieven
Kijk hier voor de actuele tarieven.