Parkeerboetes- en bekeuringen

In sommige gevallen bent u het misschien niet eens met een opgelegde bekeuring. U heeft dan de mogelijkheid in bezwaar te gaan tegen de opgelegde sanctie. Hiervoor kunt u niet terecht bij ons klantcontactcentrum. De medewerkers van het klantcontactcentrum hebben geen beslissingsbevoegdheid. Zij kunnen de boete niet voor u intrekken. Op deze pagina kunt u lezen welke soorten bekeuringen er zijn en hoe u eventueel in bezwaar kunt gaan.

Aankondiging van beschikking

Dit is een bekeuring die volgt op een verkeersovertreding. U heeft bijvoorbeeld fout geparkeerd. Of u heeft uw auto geparkeerd op een vergunninghouderplaats zonder dat u in bezit bent van een vergunning. ParkeerService kan en mag in dit geval niets voor u doen. U krijgt dan door middel van een acceptgirokaart van het Centraal Justitieel Incassobureau een beschikking. Wanneer u het niet eens bent met deze beschikking kunt u bezwaar aantekenen bij de Officier van Justitie. Het adres van de Officier van Justitie waaraan u uw bezwaarschrift kunt richten, staat vermeld in de begeleidende brief die u bij uw acceptgirokaart ontvangt.

Naheffingsaanslag (parkeerbelasting)

U ontvangt een naheffingsaanslag indien u niet of onvoldoende hebt betaald voor het parkeren op een "betaald parkeerplaats". Deze aanslag is in feite een aanslag voor niet betaalde parkeerbelasting. Binnen enkele weken krijgt u een duplicaat naheffingsaanslag met betaalverzoek thuis gestuurd. Dit betaalverzoek ontvangt u van Tobias Fiscaal. Tobias Fiscaal verzorgt voor de Gemeente Amersfoort het volledige heffings- en invorderingstraject van het betaald parkeren. Wanneer u de naheffingsaanslag niet binnen de gestelde periode voldoet, wordt er een invorderingsprocedure gestart. U kunt tegen deze naheffingsaanslag een bezwaarschrift indienen bij ParkeerService. U dient dit, schriftelijk en binnen zes weken na ontvangst van de originele naheffingsaanslag, te doen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet. U dient te allen tijde uw naheffingsaanslag te betalen. Wanneer uw bezwaar gegrond is verklaard zal uw betaling teruggestort worden.

Lees meer over de bezwaarprocedure