Geparkeerde autos

Parkeerboetes- en bekeuringen

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag die u heeft ontvangen, kunt u een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift, in het Nederlands geschreven, moet binnen zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag worden ingediend bij ParkeerService. U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

  1. Digitaal via de website van ParkeerService
  2. Schriftelijk naar het onderstaande adres:

Coöperatie ParkeerService U.A. 
T.a.v. Afdeling Bezwaren & Beroepen
Postbus 489
3800 AL Amersfoort

Vergeet hierbij niet:
1. De reden(en) van uw bezwaar duidelijk te omschrijven
2. Bewijsstukken mee te sturen
3. Het aanslagnummer en het kenteken te vermelden
4. Uw naam en adres, de datum en uw handtekening te vermelden.

LET OP: Het indienen van een bezwaar n.a.v. een naheffingsaanslag is geen uitstel van betaling! Betaling van de aanslag kan door middel van de acceptgiro die u krijgt toegezonden. U dient de aanslag binnen de daarvoor gestelde termijn te betalen, als uw bezwaar wordt gehonoreerd ontvangt u uw geld terug.