Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag die u heeft ontvangen, kunt u een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift, in het Nederlands geschreven, moet binnen zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag worden ingediend bij ParkeerService. U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

  1. Met het standaard formulier op deze website; 
  2. Schriftelijk naar het onderstaande adres:

Coöperatie ParkeerService U.A. 
T.a.v. Afdeling Bezwaren & Beroepen
Postbus 489
3800 AL Amersfoort

Vergeet hierbij niet:
1. De reden(en) van uw bezwaar duidelijk te omschrijven
2. Bewijsstukken mee te sturen
3. Het aanslagnummer en het kenteken te vermelden
4. Uw naam en adres, de datum en uw handtekening te vermelden.

Wanneer heeft het zin bezwaar te maken? Lees hier meer informatie.
Wanneer heeft een bezwaarschrift geen zin? Lees hier meer informatie.

Het indienen van een bezwaar n.a.v. een naheffingsaanslag is geen uitstel van betaling! Betaling van de aanslag kan door middel van het betaalverzoek dat u krijgt toegezonden. U dient de aanslag binnen de daarvoor gestelde termijn te betalen. Als uw bezwaar wordt gehonoreerd, ontvangt u uw geld terug.