Parkeren op straat

Vergunningparkeren

Algemeen

Vergunninggebied
Het gereguleerde gebied in Amersfoort bestaat uit een vergunning en fiscaal gebied (betaald parkeren). Het vergunninggebied is opgedeeld in (vergunning) zones. Voor de vergunningzones kunnen bewoners of bedrijven in aanmerking komen voor diverse parkeervergunningen.
De tijden van het vergunninggebied zijn de volgende:

 • Zone A: 24 uur per dag van maandag tot en met zondag

 • Zone B: 9.00 tot 20.30 van maandag tot en met zaterdag

 • In Zone B is het vrij parkeren tijdens de volgende feestdagen: nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag op lustrumjaren (2020, 2025 etc.), Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.

>>> Ga naar de stadskaart parkeren. 

Vergunninguitgifte
Vergunningen worden door ParkeerService uitgegeven op basis van gemeentelijke regelgeving. De persoonsgegevens worden geverifieerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Om voor vergunningen in aanmerking te komen gelden per zone verschillende voorwaarden.

Wachtlijst
Voor elke vergunningszone wordt een gelimiteerd aantal vergunningen uitgegeven. Als in de betreffende vergunningszone de limiet is bereikt, kan niet direct een vergunning worden afgegeven. U komt in dat geval op de wachtlijst. De datum van ontvangst van uw complete aanvraag is bepalend voor uw plaats op de wachtlijst.U krijgt telefonisch of schriftelijk bericht wanneer een plaatst in uw zone beschikbaar komt. 

Bezwaar maken
Tegen plaatsing op de wachtlijst of het niet verlenen van een parkeervergunning is bezwaar mogelijk. Een bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amersfoort
T.a.v. Manager Centrale Diensten
Postbus 489
3800 AL Amersfoort

Vergunningtypen

Klik op de volgende vergunningtypen voor meer informatie. 

Bewonersvergunningen:

 Bedrijfsvergunningen: 

Hulpverleners

Gehandicapten

 

Tarieven 

Kijk hier voor de actuele tarieven van vergunningen

Wijzigen

Wijzigingsformulieren:

Kenteken wijzigen 
Als uw kenteken wijzigt of u verhuist, is uw vergunning niet meer geldig. Het kenteken op uw vergunningen kunt u op de volgende manieren wijzigen.

1. In het E-loket
U logt in met uw DigiD in het E-loket. U gaat naar huidige parkeervergunningen en klikt de vergunning aan die u wilt wijzigen. U klikt vervolgens op 'kenteken wijzigen'.
Als het kenteken niet op uw naam staat geregistreerd bij de RDW, omdat uw auto een lease- of bedrijfsauto is, dan dient u een kopie van het kentekenbewijs en een verklaring waarin staat dat u de vaste berijder bent van deze auto te uploaden. 

2. Aan de balie van ParkeerService
Tijdens de openingstijden kunt u aan de balie het kenteken op uw vergunning  laten wijzigen. Als het kenteken niet op uw naam staat geregistreerd bij de RDW, omdat uw auto een lease- of bedrijfsauto is, dan dient u een kopie van het kentekenbewijs en een verklaring waarin staat dat u de vaste berijder bent van deze auto te overleggen. 

3. Per mail
Bedrijven kunnen een wijziging per mail doorgeven. Geef uw bedrijfsnaam en adres door, uw pasnummer en het nieuwe kenteken. Als u meerdere kentekens op uw vergunning heeft staan, geef dan duidelijk aan welk kenteken vervangen moet worden. Zodra de wijziging is doorgevoerd, ontvangt u per mail een bevestiging. Een nieuw plastic hoesje ontvangt u per post.

Toelichting

 • U bent verplicht de parkeervergunningpas, met de kant waar de barcode en het kaartnummer wordt vermeld, duidelijk zichtbaar en goed leesbaar links achter de voorruit (bestuurderszijde) van uw auto te bevestigen

 • De vergunning is uitsluitend geldig in de zone zoals vermeld in de vergunningbrief. Met de vergunningpas kunt u parkeren op vergunninghoudersplaatsen en op de betaald parkeerplaatsen met een parkeerduur van 4 uur of meer

 • De tijden van het vergunningparkeren zijn de volgende:
  Zone A: 24 uur per dag van maandag tot en met zondag
  Zone B: 9.00 tot 20.30 van maandag tot en met zaterdag

 • Op de betaald parkeerplaatsen kunnen afwijkende tijden gelden, kijk hier voor de tariefzones- en tijden
 • Een bedrijfsvergunning voor één zone is geldig van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur. Is aan u een vergunning verleend voor alle zones (AB), dan is deze 24 uur per dag en 7 dagen in de week geldig. De bewonersvergunning is continue geldig

 • In geval van diefstal of vermissing wordt tegen betaling van de geldende legeskosten een nieuwe pas verstrekt. Aangifte doen bij de politie is niet nodig. De pas wordt direct uit het systeem genomen
 • Wanneer uw kenteken wijzigt, is uw vergunning niet meer geldig. Pas het kenteken op uw vergunning daarom direct aan

 • Wanneer u verhuist is uw vergunning niet meer geldig. Bij inlevering van de pas kunt u het bedrag terugvragen over de nog niet verstreken volle maanden van het kalenderjaar waarop de vergunning betrekking heeft. Ook wanneer u geen gebruik meer kunt of wilt maken van uw parkeervergunning, kunt u restitutie terugvragen na inlevering van uw pas
 • Indien bij controle blijkt dat de vergunning oneigenlijk wordt gebruikt, zal de vergunning onmiddellijk worden ingetrokken