Mantelzorgvergunning

Wanneer u afhankelijk bent van mantelzorg (niet beroepsmatige, onbetaalde zorg) kunt u voor uw mantelzorger(s) een parkeervergunning aanvragen. Met de mantelzorgvergunning kunt u één voertuig tegelijkertijd aanmelden.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft een onafhankelijke verklaring nodig waarin staat dat u (mantel)zorg nodig heeft. Wat voor soort verklaring heeft u nodig?

     - een indicatie WMO, WLZ of ZvW
     - of een medische verklaring van uw huisarts
     - of een verklaring van een onafhankelijke arts/medische instantie

Heeft u geen indicatie? Dan kunt u met een medische verklaring van de huisarts ook een vergunning aanvragen. Huisartsen geven soms geen medische verklaring af voor hun eigen patiënten, in dat geval kunt u op zoek naar een andere onafhankelijke arts of medische instantie. Het Wijkteam kan geen onafhankelijke medische verklaring afgeven. De verklaring moet u meesturen met onderstaand aanvraagformulier.

U komt alleen in aanmerking voor een mantelzorgvergunning als u binnen een vergunningsgebied in Amersfoort staat ingeschreven. Aan de hand van uw burgerservicenummer controleren wij uw gegevens. Daarnaast geldt:
- De mantelzorgvergunning moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. U kunt dit in de maand april opnieuw aanvragen.

Let op: Uw voertuig mag, met inbegrip van de lading, niet groter zijn dan 6 meter lang en 2,4 meter hoog. 

 

Tarieven 

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina

 

Aanvragen

Let op: Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres waarvoor u de vergunning aanvraagt.

Vraag uw vergunning aan via het aanvraagformulier.
Bij toewijzing ontvangt u een factuur. Zodra uw betaling is verwerkt, ontvangt u per mail informatie over hoe u de vergunning in gebruik kunt nemen.

NB: Woont u in de autoluwe binnenstad? Vraag dan op het aanvraagformulier ook een ontheffing aan om het gebied in te rijden. 
Lees hier verder over de toegangsontheffing bewoners.


Gebruik

Na toewijzing van de vergunning ontvangt u per mail een activatielink waarmee u in ParkStart een eigen account aanmaakt. De vergunning is hierna klaar voor gebruik. Registreer het kenteken waarmee u parkeert in ParkStart. U kunt maximaal één voertuig tegelijkertijd aanmelden per vergunning. Het is mogelijk op ieder moment van kenteken te wisselen.

Op welke tijden heeft u een vergunning nodig?

De vergunning is binnen uw zonegebied 7 dagen per week, 24 uur per dag geldig.

Waar kunt u parkeren met een vergunning?

Op vergunninghoudersplaatsen en op betaald parkeerplaatsen geschikt voor een parkeerduur van 4 uur of meer.