Mantelzorgvergunning

Wanneer u afhankelijk bent van mantelzorg (niet beroepsmatige, onbetaalde zorg) kunt u voor uw mantelzorger(s) een parkeervergunning aanvragen. Met de mantelzorgvergunning kunt u één voertuig tegelijkertijd aanmelden.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft een onafhankelijke verklaring nodig waarin staat dat u (mantel)zorg nodig heeft. Wat voor soort verklaring heeft u nodig?

     - een indicatie WMO, WLZ of ZvW
     - of een medische verklaring van uw huisarts
     - of een verklaring van een onafhankelijke arts/medische instantie

Heeft u geen indicatie? Dan kunt u met een medische verklaring van de huisarts ook een vergunning aanvragen. Huisartsen geven soms geen medische verklaring af voor hun eigen patiënten, in dat geval kunt u op zoek naar een andere onafhankelijke arts of medische instantie. Het Wijkteam kan geen onafhankelijke medische verklaring afgeven. De verklaring moet u meesturen met onderstaand aanvraagformulier.

U komt alleen in aanmerking voor een mantelzorgvergunning als u binnen een vergunningsgebied in Amersfoort staat ingeschreven. Aan de hand van uw burgerservicenummer controleren wij uw gegevens. Daarnaast geldt:
- De mantelzorgvergunning moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. U kunt dit in de maand april opnieuw aanvragen.

Let op: Uw voertuig mag, met inbegrip van de lading, niet groter zijn dan 6 meter lang en 2,4 meter hoog. 

 

Tarieven 

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina

 

Aanvragen

Let op: Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres waarvoor u de vergunning aanvraagt.

Vraag uw vergunning aan via het aanvraagformulier.
Bij toewijzing ontvangt u een factuur. Zodra uw betaling is verwerkt, ontvangt u per mail informatie over hoe u de vergunning in gebruik kunt nemen.

NB: Woont u in de autoluwe binnenstad? Vraag dan ook een toegangsontheffing aan om het gebied in te rijden via de pagina autoluwe binnenstad bewoners.


Gebruik

Na toewijzing van de vergunning ontvangt u per mail een activatielink waarmee u in ParkStart een eigen account aanmaakt. De vergunning is hierna klaar voor gebruik. Registreer het kenteken waarmee u parkeert in ParkStart. U kunt maximaal één voertuig tegelijkertijd aanmelden per vergunning. Het is mogelijk op ieder moment van kenteken te wisselen.

Op welke tijden heeft u een vergunning nodig?

De vergunning is binnen uw zonegebied 7 dagen per week, 24 uur per dag geldig.

Waar kunt u parkeren met een vergunning?

Op vergunninghoudersplaatsen en op betaald parkeerplaatsen geschikt voor een parkeerduur van 2 uur of meer.