POET

Parkeergelegenheid op eigen terrein (POET)

Wanneer u over parkeergelegenheid op eigen terrein beschikt wordt dit gezien als eerste vergunning. Dit betekent dat u in zone A1 en A3 geen vergunning kunt aanvragen omdat hier maar maximaal één vergunning per adres uitgegeven kan worden. 
Voor de overige zones kunt u wel een tweede of volgende vergunning aanvragen. Bij de aanvraag overlegt u ook het kentekenbewijs van de eerste auto die van de eigen parkeerplaats gebruik maakt.

Onder een parkeerplaats op eigen terrein wordt verstaan:

  • een parkeerplaats – niet zijnde een parkeerplaats in een openbaar toegankelijke private parkeergarage die met een abonnement wordt afgenomen - waarover de aanvrager beschikt of kan beschikken op grond van eigendom, erfpacht, huur, ingebruikgeving of anderszins of;
  • een parkeerplaats waarop de aanvrager aanspraak kan maken (al dan niet via een wachtlijst) in een garage of op een perceel, omdat deze volgens een raadsbesluit, een bouwvergunning, een omgevingsvergunning, een erfpachts- of splitsingsakte of een huur- of koopovereenkomst voor de woning van de aanvrager bestemd is of;
  • een voormalige parkeerplaats op eigen terrein die door of vanwege de aanvrager een andere bestemming dan die van parkeerplaats heeft gekregen.