Laden en lossen

Er is een duidelijk onderscheid tussen parkeren en laden en lossen. Hieronder leggen wij het verschil uit.

Wat is laden en lossen?
Onder laden en lossen wordt verstaan: 'het onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is’. Het gaat dus om goederen met een grotere omvang. Deze goederen dienen onmiddellijk in of uitgeladen te worden.

Wat is parkeren?
Het gedurende de aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken.