Aanvraag Gehandicapten parkeerkaart (GPK)

Inwoners van Amersfoort met een beperkt loopvermogen (minder dan 100 meter) kunnen hier een Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen. 

Wat zijn de voorwaarden? 


GPK voor bestuurder:

 • U bent bestuurder van een auto en heeft een geldig rijbewijs
 • Uw loopafstand, met gebruik van hulpmiddelen, is minder dan 100 meter 
 • Deze beperking heeft u tenminste 6 maanden
 • Bent u blijvend van een rolstoel afhankelijk of rijdt u soms auto en bent u op andere momenten afhankelijk van hulp? Vraag dan een gecombineerde bestuurder/passagierskaart aan.

GPK voor passagier:

 • U heeft een aantoonbare loopbeperking waarbij uw loopafstand, met gebruik van hulpmiddelen, minder dan 100 meter is
 • U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van een bestuurder
 • Deze beperking heeft u tenminste 6 maanden
 • De kaart is persoonsgebonden, bij het gebruik van de GPK-P moet u zelf altijd in de auto aanwezig zijn

GPK voor zorginstellingen:

 • Voor het vervoer van uw bewoners die minder dan 100 meter kunnen lopen
 • De aanvraag moet door het bestuur van een instelling ingediend worden 

Een GPK voor bestuurder of passagier kan alleen worden uitgegeven op basis van onderliggend medisch advies. Voor het medisch advies wenden wij ons tot een keuringsinstantie. Hiervoor kunt u uitgenodigd worden tijdens de aanvraag. 

 

Tarieven

U betaalt legeskosten voor de behandeling van de aanvraag, de afgifte van een kaart of -plaats en voor veranderingen aan een plaats. Als een aanvraag wordt afgewezen krijgt u de gemaakte kosten voor de aanvraag niet terug, dit heeft u namelijk betaald voor de behandeling van de aanvraag en de medische keuring. 

Bekijk hier de actuele tarieven

 

Aanvragen

Om uw aanvraag volledig te kunnen behandelen hebben wij het volgende van u nodig:

 1. Een kopie van uw (geldige) legitimatiebewijs, bijv. uw rijbewijs. Upload dit bij uw aanvraagformulier.
 2. Voor de GPK is een recente digitale pasfoto nodig. Lees hier welke foto's u kunt gebruiken.
  NB: Kunt u geen pasfoto uploaden, stuur uw papieren pasfoto dan per post naar het postadres van ParkeerService.
 3. Het volledig ingevulde aanvraagformulier. Upload hierbij uw legitimatiebewijs en de recente pasfoto: Aanvraagformulier Gehandicapten Parkeerkaart
 4. De binnenstad van Amersfoort is autoluw. U heeft een ontheffing nodig om hier in te rijden. Als u een GPK heeft, kunt u deze aanvragen via Autoluwe binnenstad GPK houders | ParkeerService Amersfoort.

Het behandelen van uw aanvraag duurt ongeveer acht weken, afhankelijk van het inplannen van een eventuele medische keuring. Na betaling via een factuur nemen we uw aanvraag in behandeling. Bij toekenning ontvangt u de gehandicaptenparkeerkaart via aangetekende post. nb: kosten voor een aanvraag krijgt u bij een afwijzing niet terug. 

Hardheidsclausule
Als u niet voldoet aan de hierboven weergegeven criteria en toch voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking wenst te komen, kunt u een beroep doen op de zogenaamde hardheidsclausule. Deze hardheidsclausule is er voor mensen die door omstandigheden anders dan een loopbeperking, ernstig beperkt zijn in hun mobiliteit en zo toch in aanmerking kunnen komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Hoe gebruikt u uw GPK?

 • Leg de GPK met de geldigheidsdatum duidelijk zichtbaar op uw dashboard.
 • De GPK is persoonsgebonden, bij het parkeren moet u zelf in de auto aanwezig zijn.
 • Bekijk voor de algemene parkeerregels de website van de Rijksoverheid.
 • In Amersfoort kunt u gebruik maken van alle vergunninghoudersplaatsen en ook van de betaald parkeerplaatsen zonder te betalen.
 • Bekijk voor het gebruik in andere gemeentes de volgende website: www.gehandicaptenparkeerkaart.nl

 

GPK verlengen
Ongeveer 2 maanden vóór de vervaldatum van uw kaart sturen we u een herinnering dat uw kaart verloopt. Het verlengen van een kaart gaat hetzelfde als de aanvraag van een nieuwe kaart. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. Soms kan een keuring achterwege worden gelaten, dan kan een GPK uitgegeven worden op basis van een eerder advies. Als de keuring niet nodig is, ontvangt u hierover van ons bericht.

GPK kwijt?
Als u uw kaart heeft verloren of deze is gestolen, vraag dan een nieuwe kaart aan.

Als er een eind komt aan de handicap of bij overlijden moet de kaart teruggegestuurd worden naar ParkeerService.