Veelgestelde vragen Autoluwe gebied

Wat is het autoluwe gebied?

In dit gebied is autoverkeer 24/7 alleen mogelijk voor mensen met een toegangsontheffing.
Dwars door het autoluwe gebied loopt het afgesloten Kernwinkelgebied. De toegangsontheffing voor het autoluwe gebied is niet geldig in het Kernwinkelgebied. Het KWgebied is op twee momenten van de dag in de venstertijden voor iedereen toegankelijk. Zo kan iedereen bij de winkels om te laden en te lossen.

Hoe herken ik het autoluwe gebied?

De toegangswegen naar het autoluwe gebied (bij de Molenstraat, de Kleine Haag, de Kamp (ter hoogte van de Kamperbinnenpoort) en de Bloemendalsestraat (ter hoogte van de Teut) ) zijn aangepast zodat duidelijk is dat u het autoluwe gebied binnenrijdt. Op sommige plaatsen is ook de rijrichting gewijzigd. Bekijk deze wijzigingen op de website van de gemeente Amersfoort.

Kan ik toegang tot dit gebied krijgen?

Toegang is aan te vragen door:

  • bewoners en bedrijven in het autoluwe gebied (en hun bezoekers)
  • bewoners in de ring om het autoluwe gebied
  • bedrijven die regelmatig in het gebied werken
  • bewoners met een Gehandicapten parkeerkaart


Ik heb een motor, geldt dit ook voor mij?

Het is voor gemotoriseerd verkeer, voor auto's én motoren.
Bromfietsen en brommobielen kunnen wel het gebied inrijden.

Ik heb een garagebox of opslagruimte in dit gebied, hoe kan ik die bereiken?

U kunt toegang aanvragen als u een bewijs van de huur of koop heeft. Gebruik het formulier voor bewoners/bedrijven A1 en A2 en upload hierbij het huur- of koopcontract. 

Ik ben mantelzorger van iemand die in het autoluwe gebied woont. Kan ik een ontheffing aanvragen?

U kunt uw kenteken aanmelden via de toegangsontheffing van de persoon aan wie u mantelzorg geeft. Wellicht gebruikt u bij het parkeren al een mantelzorgvergunning. Bij allebei moet uw kenteken in ParkStart aangemeld worden waarna u het gebied kunt inrijden en/of kunt parkeren.  

Kan ik, als bezoeker, nog parkeren in het autoluwe gebied?

U kunt gebruik maken van de parkeergarages aan de rand van het autoluwe gebied. In het gebied zelf zijn er geen betaald parkeerplaatsen meer, alleen nog vergunninghoudersplaatsen.

Ik heb een bedrijf in het autoluwe gebied. Kunnen mijn klanten nog goederen bij mij ophalen?

Verkoopt u grote en/of zware goederen? Vraag dan voor uzelf de ‘Ontheffing Toegang bezoekers voor bedrijven’ aan. Hiermee kunt u uw klanten een ontheffing geven om het autoluwe gebied in laten rijden. U meldt het kenteken van uw klant vooraf online aan, u kunt dit 48 uur van te voren doen. Komt uw klant onverwachts langs dan heeft u na het binnenrijden van de autoluwe zone 15 minuten de tijd om het kenteken aan te melden.

Ik moet iets bij iemand bezorgen, kan dit nog wel?

Gaat u langs bij iemand die uw kenteken kan aanmelden? Hij/zij moet uw kenteken vooraf aanmelden. Komt u onverwachts dan moet uw kenteken binnen 15 minuten na het inrijden van het gebied aangemeld worden. De aanmelding blijft 48 uur geldig. Pakketdiensten kunnen een eigen toegangsontheffing aanvragen.

Ik ga eenmalig bij een bewoner service verlenen. Hoe regel ik toegang+parkeren?

De bewoner kan u toegang verlenen tot het autoluwe gebied (zie vorige vraag). Voor het parkeren vraagt u een barcodedagvergunning aan waarmee u op een vergunninghoudersplaats kunt parkeren. Zijn die er niet en moet u toch dichtbij parkeren? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een tijdelijke werkontheffing. Hou er wel rekening mee dat de beoordeling van deze aanvraag enkele werkdagen duurt.

Hoe wordt de toegang gecontroleerd?

Op verschillende plaatsen staan camera’s die de kentekens registreren van elk voertuig dat de zone inrijdt. Bestuurders zonder ontheffing krijgen automatisch een boete van het CJIB.

Hoe wordt de privacy gewaarborgd?

Handhaving met kentekenregistratie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De kentekens worden 48 uur bewaard, tenzij een boete volgt. Dan wordt het kenteken bewaard zo lang de juridische procedure loopt.

Hoe zijn mensen geïnformeerd?

Bewoners en bedrijven van dit gebied en de ring er omheen hebben een uitnodiging ontvangen om toegang voor het autoluwe gebied aan te vragen. De gemeente heeft daarnaast veel informatie verstrekt via de Stadsberichten. Uitgebreide informatie over het autoluw maken van de binnenstad kunt u teruglezen op de website van de gemeente: www.amersfoort.nl/autoluwebinnenstad.