Veel gestelde vragen Kernwinkelgebied

Om het wonen, werken en winkelen in het mooie stadshart van Amersfoort aantrekkelijk te maken is het centrum sinds september 2002 volledig ingericht als voetgangerszone. Dit geldt voor zowel het kernwinkelgebied als de Promenade Stadsring. De Langestraat en alle toegangswegen en pleinen zijn afgesloten voor gemotoriseerd vervoer.

Op 11 locaties rond het kernwinkelgebied staan camera’s die de toegang controleren d.m.v. kentekenregistratie. Op een aantal locaties zijn er nog beweegbare palen die het gebied afsluiten.

Waar zijn er camera's?
1.         Langestraat, nabij Muurhuizen
2.         Krommestraat 
3.         Kortegracht 
4.         Lieve Vrouwestraat 
5.         Hellestraat 
6.         Varkensmarkt 
7.         Langestraat, bij kruising Muurhuizen
8.         Langestraat, nabij Varkensmarkt
9.         Muurhuizen 3, bij Scherbierstraat
10.       Achter de Arnhemse Poortwal 113
11.       Utrechtsestraat 4

Hoe werkt het camerasysteem?
Wanneer een motorvoertuig buiten de venstertijden het kernwinkelgebied binnenrijdt en een camera passeert, wordt het voertuig gefotografeerd. Het systeem scant het kenteken en vergelijkt het met de lijst van ontheffinghouders. Is er geen ontheffing, dan is er sprake van een overtreding. Een handhaver van de gemeente geeft na een zorgvuldige check de overtreding door aan het Centraal Justitieel  Incassobureau (CJIB). Het CJIB stuurt vervolgens een boete aan de overtreder en int deze.
Let op! Ieder motorvoertuig dat zonder ontheffing buiten de venstertijden het gebied inrijdt, ontvangt automatisch een boete.

Wat zijn de voordelen van een camerasysteem?

  1. Handhaving met camera’s is zeer gebruikers­vriendelijk. Toegang wordt verstrekt op basis van het kenteken van het voertuig. Toegangspasjes behoren tot het verleden.
  2. Het camerasysteem geeft minder risico op schade. Bollards kunnen schade toebrengen aan voertuigen en soms zelfs persoonlijk letsel veroorzaken. Met het camerasys­teem is dat over.
  3. Hulpdiensten kunnen bij cameratoezicht direct het gebied inrijden waardoor er geen kostbare tijd verloren gaat.

Hoe wordt de privacy gewaarborgd?
Handhaving met kentekenregistratie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens van overtreders worden door de gemeente bewaard zolang dat nodig is voor een bezwaarprocedure. Daarna worden alle gegevens vernietigd.

Hoe kan ik in bezwaar tegen een boete?
U krijgt van het Centraal Justitieel Incasso Bureau een aankondiging van beschikking (boete). Voor meer informatie over betaling en/of bezwaar verwijzen wij u naar de website van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).